Uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

Afdelingen varetager prægræduat uddannelse af lægestuderende og deltager i den postgraduate basis- og speciallægeuddannelse. Afdelingens sengeafsnit er godkendt som uddannelsessted for sygeplejerskestuderende på alle niveauer samt social- og sundhedsassistentelever. Derudover deltager afdelingen i uddannelse af lægesekretærelever og modtager også erhvervspraktikanter.

Der findes i Mavetarm Kirurgisk Speciale et overordnet introduktionsprogram for sygeplejesker og SOSA'er, der er tilpasset hvert afsnit. Introduktionsprogrammet findes på siden for det enkelte afsnit. For læger og sekretærer findes programmerne på denne side.

Læger

Vi har fokus på udvikling af et frugtbart og trygt uddannelsesmiljø, hvor planlægningen understøtter den enkeltes uddannelsesbehov. Der er meget gode tilbud om kirurgisk færdighedstræning (se nedenfor). Stillingstyper

 • Basisuddannelse
 • Introduktionsuddannelse i Kirurgi
 • Introduktionsuddannelse i Kirurgi/Forskning (2-årig)
 • Hoveduddannelse i Kirurgi#
 • Hoveduddannelse i Almen Medicin
 • Praktik- og prøveansættelse for tredjelandslæger


# Hoveduddannelsesforløb med Hjørring, Viborg, Randers, Nuuk

Uddannelsesansvarlig overlæge

 • Overlæge Finn Kallehave

Professor og forskningsansvarlig overlæge

 • Overlæge, dr.med. Ole Thorlacius Ussing

Uddannelseskoordinerende læger

 • Læge Melina Capello
 • Læge Ane Beck

Forskning:
I afdelingen er klinisk assistent stillinger og PhD forløb. Der opslås desuden en 2-årig stilling, hvor introduktionsuddannelsen i kirurgi kombineres med 1 års forskning. Der vil også være mulighed for at kombinere hoveduddannelse i kirurgi med PhD.

Teoretisk undervisning:
Problembaseret undervisning tilrettelagt af de uddannelsessøgende læger under supervision af overlæger.

Klinisk uddannelse:
I arbejdsplanlægningen benyttes Skrå/stregen som et symbol for superviserede funktioner. Skrå/stregen er også blevet et symbol for en uddannelsesfilosofi, der tilsigter kompetenceudvikling gennem planlægning, men også udnyttelse af alle kliniske situationer til læring.
Færdighedstræning (udover de obligatoriske kurser)
Basisuddannelsen:
Kursus i knude og suturteknik samt GU er et led i introduktionsprogrammet til afdelingen, der er mulighed for træning på endoskopi og laparoskopisimulator for interesserede.

Introduktionsuddannelsen:
 - 2 + 3 dages laparoskopikursus
 - 2 dage åben kirurgi kursus
 - 1 dag simulatorbaseret kursus i gastroskopi og sigmoideoskopi

Hoveduddannelsen:
 - 2 dages simulatorbaseret kursus i koloskopi
 - 1 dags simulationsbaseret kursus i avanceret øvre endoskopi

Specialet varetager prægrædiat uddannelse af lægestuderende. Specialets sengeafsnit er godkendt som uddannelsessted for sygeplejerskestuderende på alle niveauer samt social- og sundhedsassistentelever. Derudover deltager afdelingen i uddannelse af lægesekretærelever og modtager også erhvervspraktikanter.

 

Sygeplejersker og sosa'er

Introduktionsprogrammer for sygeplejersker findes på det enkelte afsnits hjemmeside. Bekrivelse af afsnittene samt introduktionsprogrammer findes under faneblad "Afsnit"

Klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske på A1:

 • Nina Solvin

Klinisk vejleder på A1:

 • Ulla Lucassen
 • Kathrine Skjellerup

Praktikvejleder på A1:

 • Joan Hyldgaard
 • Therese Wickmann

Klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske på A2:

 • Susanne Jensen

Klinisk vejleder på A2:

 • Mette Andersen
 • Birgitte Griem
 • Helene Kamstrup
 • Dorthe Hassing Jakobsen

Praktikvejleder på A2:

 • Helle Sudergaard Larsen

Klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske i amb.:

 • Pernille Tolbod

   

Lægesekretærer

Uddannelsesansvarlig:

 • Lone Grønbæk

Yderligere information