Forskning

Sociale forhold er af betydning for sundhedstilstanden og anvendelse af orienteret forskning inden for det sociale område er et relativt uopdyrket land, hvorfor forskning er en vigtig del af Social-medicinsk Enheds arbejdsområde. Vi er - i forskningsmæssigt sammenhæng – et lille speciale, hvilket nødvendiggør netværkdannelse med andre afdelinger, både på sygehuset og udenfor. Afdelingen har løbende udviklingssamarbejde med Socialmedicinsk Enhed i Region Midtjylland samt speciallægeinstitutionerne i Århus og Odense, også med henblik på at etablere fælles forskningsprojekter. Afdelingen blev i 2006 tilknyttet Kardiovaskulært Forskningscenter (www.kvfc.dk) ved Aalborg Sygehus, men der er også indledt forskningssamarbejde med andre Kliniske Afdelinger på sygehuset. Forskningssamarbejdet med de arbejdsmedicinske klinikker i Region Midtjylland og Region Nordjylland er blevet udbygget med etablering af Ramazzinicenteret (www.ramazzini.dk), et murstensløst forskningssamarbejde mellem de arbejdsmedicinske klinikker, hvor Socialmedicinsk Enhed deltager i forskningsledelsen. Formålet med centerdannelsen er at samle og koordinere forsknings-ressourcerne med henblik på at fremme rekruttering, udvikling og gennemslagskraft til gavn for de to regioners borgere.  

Den forskningsmæssige indsats på Socialmedicinsk Enhed er hovedsageligt koncentreret om den sociale prognose, og patienter både i og uden for sygehusvæsnet. For komplet liste over publikationer henvises der til årsberetningerne.  

  • Igangværende forskning.
  • Varighed af fleksjob og prædiktorer for fastholdelse.
  • Den sociale prognose til specifikke lidelser.
  • Forbrug af lægemidler i socialmedicinsk sammenhæng.  

Se årsberetninger til højre