Lokal Klinisk Etisk Komite

Kursustilbud omhandlende Klinisk Etik ved Aalborg Universitetshospital      
Kurserne afholdes af Den Lokale Kliniske Etiske Komite ved Aalborg Universitetshospital.

Alle ansatte inden for sundhedsvæsenet, såvel det primære område som det sekundære, er velkomne.      

1.   Kursus i analysemetode for etiske dilemmaer i klinisk praksis  
2.   Temaeftermiddag omhandlende etiske overvejelser ved ordination af ”Ikke Genoplivning ved Hertestop”.    

For begge kurser se venligst linket
https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=26267    

Der er forplejning under kurserne. Vi glæder os til at se dig!  

Lokal Klinisk Etisk Komité
Der har ved Aalborg Universitetshospital siden foråret 2008 været oprettet en Lokal Klinisk Etisk Komité. Komitéen indgår desuden i et nationalt samarbejde om klinisk etik, som du kan læse mere om her.

For nuværende består den lokale komité af følgende personer
Etik- og Kvalitetskonsulent Dorte Elise Møller Holdgaard (Formand og sekretær for komiteen og uden Kliniktilhørsforhold)
Sygehuspræst Ellen Balle Christensen (ingen Kliniktilhørsforhold)
Filosof Phd Patrik Kjærsdam Telléus (Institut for Læring og Filosofi, AAU)
Intensiv sygeplejerske Anne Marie Brogaard Aeppli (Sygehus Thy-Mors)

Følgende medlemmer har klinik-tilhørsforhold
Afdelingslæge Birthe Thørring (Næstformand i komiteen, Klinik Medicin)
Anæstesisygeplejerske Agnete Hjermitslev (Klinik Anæstesi)
Fysioterapeut Annette P Laier (Klinik Akut)
Vicechefjordemoder Birgitte M Jensen (Klinik Nord)
Psykolog ved børneafdelingen Birthe Clausen (Klinik Nord)
Hotel-chef Elsebeth Bols (Klinik Anæstesi)
Overlæge Heine Svarre (Klinik Medicin)
Undervisende sygeplejerske Jytte Kjærgaard Boll (Klinik Medicin)
Underv. Radiograf Karina B. Christensen (Klinik Lab. og Billeddiagn.)
Ledende overlæge Poul H Christensen (Klinik Hoved-Orto)
Social- og Sundhedsassistent Vivi Søe Olsen (Klinik Kirurgi-Onkologi)

Formål og kontakt
Komiteen har blandt andet til formål at give rum for sygehusets ansatte til etisk analyse af klinisk praksis. I den anledning er det muligt at kontakte den etiske komites medlemmer via den interne personaleside. Har du lyst til at komme i dialog med komitemedlemmerne, er du velkommen til at kontakte:

- Dorte Elise Møller Holdgaard, demh@rn.dk eller
- Birthe Thørring, birthe.thoerring@rn.dk

Vi vil snarest muligt svare på din mail. Har du et akut, etisk dilemma, du gerne vil sparres omkring, kan du forsøge med telefonnumrene: 97 66 13 67 eller 22 70 07 85.